O nás

Už viac ako 20 rokov je GALIKA AG, s hlavným sídlom vo Švajčiarsku, jedným z vedúcich dodávateľov obrábacích a meracích strojov. Približne 200 pracovníkov spoločnosti je v každodennom kontakte so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi. Našim zákazníkom poskytujeme podľa ich požiadaviek komplexné riešenie v oblasti dodávky, technológie a aplikácie, montáže a uvedenia do prevádzky a potrebných školení.

Okrem toho GALIKA v spolupráci so svojimi strategickými finančnými partnermi podporuje financovanie plánovaných investícií. Spoločnosť má svoje kancelárie v štátoch strednej Európy a bývalého SNŠ. Z nich zabezpečuje na danom trhu predaj, servis a ostatné služby pre svojich zákazníkov. Predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu je centrálne riadený našou pobočkou v Rakúsku. Na jednotlivých trhoch komunikujeme vždy jazykom príslušnej krajiny a sme s nimi v každodennom pravidelnom kontakte. Všetci naši pracovníci sa neustále vzdelávajú a školia a to interne, ale aj u našich dodávateľov.

Servisní pracovníci sú všestranne pripravení riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú na strojoch u zákazníkov, samostatne alebo s podporou dodávateľov. Vízia našej spoločnosti: GALIKA je vedúcim partnerom svojich zákazníkov pre technológiu a aplikácie obrábacích a meracích strojov. Podporujeme našich zákazníkov v technológii, kvalite, aplikácii, školeniach a financovaní.

Mapa so zastúpením firmy

Koncept firmy

  1. GALIKA je jedným z hlavných partnerov pre svojich zákazníkov v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku i Bulharsku. Aktívne radí svojim zákazníkom pri nákupe obrábacích a meracích strojov a príslušenstva, pri výbere školenia a technológie.
  2. GALIKA nepretržite vzdeláva svojich zamestnancov a podporuje ich aj pri ich súkromnom a s ich povolaním priamo nesúvisiacom vzdelávaní.
  3. GALIKA komunikuje so svojimi zákazníkmi kompetentne, pravidelne, aktívne a kvalifikovane. Podpora našich zákazníkov je vždy v popredí našej činnosti.
  4. GALIKA sa neustále usiluje o upevnenie si svojho postavenia na trhu. Každý zamestnanec je za toto zodpovedný a ide ostatným príkladom. Pracujeme ako tím a podporujeme organizáciu i jednotlivca.
  5. Každý náš pracovník koná so zodpovednosťou voči spoločnosti, čím sa ako jednotlivec podieľa na úspechu kolektívu.