• INDEX

  CNC sústruhy, sústružnícko-frézovacie centrá, viacvretenové automaty

  D, Esslingen

  email: r.matyas@galika.sk

  tel.: 00421 903 707 855

 • TRAUB

  CNC sústružnícke centrá, dlhotočné-krátkotočné automaty

  D, Reichenbach

  email: r.matyas@galika.sk

  tel.: 00421 903 707 855

 • ONA

  Elektroerozívne hĺbiace a vyrezávacie stroje

  E, Durango

  email: j.skukalek@galika.sk

  tel.: 00421 903 722 936